TIẾP NỐI SỰ THÀNH CÔNG CỦA PHÂN KHU 4 VÀ PHÂN KHU 2 CĐT TIẾP TỤC MỞ BÁN PHÂN KHU 9 ( KỲ CO GATEWAY) HIỆN ĐANG NHẬN GIỮ CHỖ 50TRIỆU/NỀN.LIÊN HỆ NGAY: